วิธีใช้งาน Kali Linux – OWASP Zap – Active Scan

ใน Kali Linux มีเครื่องมือ Web Application Security Scanner ที่น่าสนใจตัวหนึ่ง คือ OWASP Zap (Open Web Application Security Project) เหมาะสำหรับการใช้งานตั้งแต่การทดสอบเบื้องต้น ไปจนถึงการโจมตีขั้นสูงได้

*** คำเตือน : อย่าใช้เครื่องมือนี้กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ท่านไม่ใช่เจ้าข้องเด็ดขาด ***

ในบทความนี้ จะแสดงขั้นตอนการทดสอบ Web Application โดยใช้กระบวนการ Active Scan

 1. ใน Kali Linux เปิด Applications > 03 Web Application Analysis > owasp-zap
  2559-10-17-09_27_04
 2. เลือก No, I do not want to persist this session at this moment in time แล้วคลิก Start (ยังไม่ต้องใช้ในตอนนี้)
  2559-10-17-09_36_10-program-manager
 3. ในช่อง URL to attack ใส่ URL ของ Web Application ที่ต้องการทดสอบ แล้วคลิก Attack
  2559-10-17-09_40_10-program-manager
 4. ระบบจะทำการ Spider และ Active Scan ตามลำดับ ผลที่ได้ “ในเบื้องต้น” ก็จะแค่แสดงในส่วนของ Alerts ทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าที่อาจจะไม่เหมาะสม เช่น X-Frame-Options Header ไม่ได้ตั้งค่าไว้, มีการใช้ Private IP, ไม่ได้ป้องกัน XSS และอื่นๆเป็นต้น
  2559-10-17-09_42_55-kali-running-oracle-vm-virtualbox
 5. เนื่องจากเครื่องที่ทำการทดสอบนี้ จริงๆแล้ว มี Directory ย่อยๆ ลงไปอีกมากมาย ที่ไม่ได้ชี้ Link ไปจาก index.php ในหน้าแรกของ Web Site วิธีการที่จะให้ OWASP ZAP กวาดไฟล์เดอร์ย่อยๆออกมา ใช้คลิกขวาที่ Sites ที่ต้องการ แล้ว Attack > Forced Browse site จากนั้นจะปรากฏ Forced Browse Tab ขึ้นมา ให้เลือก directory-list-1.0.txt ซึ่งจะทำการ Brute Force ชื่อ Directory ที่เค้าไปเก็บรวบรวมมา
  2559-10-17-10_05_43-kali-running-oracle-vm-virtualbox
 6. จากนั้น ทำการ Attack ด้วย Spider อีกครั้ง
  2559-10-17-11_06_51-kali-running-oracle-vm-virtualbox
 7. จากนั้น ทำการ Attack ด้วย Active Scan อีกครั้ง
  2559-10-17-10_10_24-kali-running-oracle-vm-virtualbox
 8. แต่ให้ตั้งค่าใน Policy Tab ดังภาพ เพื่อให้ Threshold เป็น High และ Strength เป็น Insane (จะอธิบายละเอียดอีกครั้งในบทความต่อไป) คลิก Go ทั้ง 2 บรรทัด แล้วคลิก Start Scan
  2559-10-17-11_08_46-kali-running-oracle-vm-virtualbox
 9. ดูผลการ Scan ได้ที่ Alerts Tab ดังตัวอย่างพบว่ามีช่องโหว่สำคัญคือ Cross Site Scripting (Reflected), Path Traversal และ Remote File Inclusion โดยบอกวิธีการ Attack ที่ใช้ในการทดสอบ และวิธีการแก้ไขพร้อม
  2559-10-17-11_11_17-program-manager 2559-10-17-11_11_44-program-manager 2559-10-17-11_12_19-program-manager

จะกลับมาอภิปราย และอธิบายรายละเอียดอีกครั้งในบทความต่อไป

References:

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project

https://github.com/zaproxy/zap-core-help/wiki

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_DirBuster_Project