การ Compile ออนไลน์

เมื่อนักพัฒนาระบบต้องการเขียนโปรแกรมภาษาอะไร จำเป็นต้องทำการติดตั้ง Compiler สำหรับภาษานั้น ๆ เสียก่อน Compiler จะทำหน้าที่แปลภาษา Programming ไปเป็นชุดคำสั่งของเครื่อง เพื่อทำงานตามที่นักพัฒนาต้องการ

บทความนี้จะแนะนำบริการออนไลน์สำหรับทดสอบ Code ภาษาต่าง ๆ ที่มีชื่อว่า compileonline

ซึ่งสามารถทดสอบ Code ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อดูผลลัพธ์ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง Compiler หรือเปิด Developer Tool เอง สำหรับการทดสอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ค่ะ

ขั้นตอน ดังนี้

ไปที่ http://www.compileonline.com/

19-9-2559-14-14-46

จากนั้นเลือกภาษา / Develop tool ที่ต้องการ ในที่นี้เลือก C# แสดงหน้าจอ ดังนี้

ตัวอย่าง C#

19-9-2559-14-20-01

คลิกปุ่ม “Compile” จะแสดงผลดัง Terminal ด้านล่าง –> สีแดง

คลิกปุ่ม “Execute” จะแสดงผลดัง Terminal ด้านล่าง –> สีน้ำเงิน

ตัวอย่าง JavaScript

เลือกภาษา / Develop tool ที่ต้องการ ในที่นี้เลือก JavaScript แสดงหน้าจอ ดังนี้

19-9-2559-14-31-47

แก้ไขคำสั่งตามต้องการ จากนั้น คลิกปุ่ม “Preview” จะแสดงผลดัง Web View ด้านล่างค่ะ