สร้าง Shortcut ในการ Remote Desktop Connection

ในการพัฒนาระบบงานหลาย ๆ ระบบ ซึ่งแต่ละระบบก็ต้องมี Server ถ้าระบบมีปัญหาสิ่งแรก ๆ ที่ต้องเข้าไปดูปัญหานั่นคือการ Remote ไปยัง Server นั้น ๆ เช่นดู Process Task ต่าง ๆ มีอะไรรันอยู่ มีอะไรทำงานอยู่จึงทำให้ระบบช้า หรือทำให้ระบบมีปัญหาเป็นต้น เมื่อมีหลาย Server ครั้นจะมาจดจำ IP เครื่องที่จะ Remote ไป หรือบางเครื่องที่นาน ๆ จะเกิดปัญหาที ทางออกของปัญหามีค่ะ แค่เพียงสร้างเป็น Shortcut ในการ Remote Desktop Connection นั่นเอง มีขั้นตอนดังนี้

 1. ที่หน้าจอ Desktop คลิกขวา New
 2. เลือกหัวข้อ Shortcut
 3. พิมพ์ข้อความดังนี้ C:\Windows\System32\mstsc.exe /v:192.168.100.170 /w:800 /h:600
  –> 3.1 /v:ต่อด้วย IP Address:Port
  –> 3.2 /w:ต่อด้วยขนาดหน้าจอ ความกว้าง
  –> 3.3 /h:ต้อด้วยขนาดหน้าจอ ความสูง
  –> 3.4 อื่น ๆ เช่น /f หมายถึงเต็มหน้าจอ
  /admin หมายถึง Remote เข้าด้วย Session Admin13-7-2559 13-44-06
 4. คลิกปุ่ม Next
 5. ตั้งชื่อ Shortcut
  13-7-2559 13-46-33
 6. คลิก Finish จะเห็น Icon ของ Shortcut ที่ใช้ในการ Remote เพื่อเข้า Server ตามที่ได้สร้างไว้ที่หน้า Desktop