วิธีทำให้อีเมลของ psu.ac.th ไม่ไปอยู่ใน Spam ของ Gmail

ปัญหา: ผู้ใช้แจ้งว่าอีเมลจาก PSU ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือ จาก group mail มักจะหลุดไปอยู่ใน Spam ของ Gmail

วิธีการแก้ไข:

  1. ในช่อง Search ของ Gmail จะมี Search Options ให้คลิกตามภาพ

1

2. ในช่อง From ใส่คำว่า psu.ac.th แล้วคลิก Create filter with this search

2

3. คลิก Never send it to Spam แล้วคลิก Create Filter

3