รีโมตเดสก์ทอปจากลินุกซ์ไปวินโดวส์และในทางกลับกัน

ผมคิดว่าหลาย ๆ คน คงจะรู้อยู่แล้วนะว่า remote desktop นั้นเป็นวิธีที่เข้าไปใช้งานเครื่องที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเรา อาจวางอยู่ข้าง ๆ ก็ได้ หรือ วางอยู่ไกลออกไปที่อีกห้องนึง ถ้าเรามีเครื่องที่เป็น Windows 1 เครื่อง และเรามี Linux 1 เครื่อง แล้วเราต้องการทำรีโมตเดสก์ทอปจาก Linux ไป Windows หรือบางทีเราก็อาจต้องการทำรีโมตเดสก์ทอปจาก Windows ไป Linux จะทำอย่างไร

บทความนี้ ผมทดสอบด้วย Linux Mint 17.2 MATE และ Windows 10 แต่หากใครใช้ Ubuntu desktop ก็ได้นะเพราะ Linux Mint นั้นก็คือ Ubuntu ที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ ผมทดสอบโดยเลือกใช้โปรโตคอล RDP ในการทำรีโมตเดสก์ทอป

หลังจากค้นหาใน Google search ก็พบบทความที่นำมาใช้งานได้จริง ขอสรุปสั้น ๆ ดังนี้ครับ ถ้าจะทำรีโมตเดสก์ทอปไปยัง Windows ได้นั้น ที่ Windows ต้องตั้งค่าอนุญาตในหัวข้อ Allow remote access และถ้าจะทำรีโมตเดสก์ทอปไปยัง Linux ได้นั้น ที่ Linux ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม คือ xrdp และ tightvncserver โปรแกรมที่ใช้สำหรับทำรีโมตเดสก์ทอปจาก Linux ไปยัง Windows คือ ติดตั้งโปรแกรม rammina พร้อมด้วย rammina plugin for RDP ส่วนโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำรีโมตเดสก์ทอปจาก Windows ไปยัง Linux คือ รันโปรแกรม Remote Desktop Connection ที่มีอยู่แล้วบน Windows

ขั้นตอนอย่างละเอียด

Linux -> Windows

อัปเดตข้อมูลในหน้านี้เพิ่มเติมดังนี่้: โปรดตรวจสอบ Windows 10 ล่าสุดว่าได้แก้ไขให้สามารถทำ remote desktop ด้วย Azure AD Credential ได้แล้วหรือไม่ (ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 ยังทำไม่ได้) อ้างอิงจาก Windows 10 Remote Desktop connection using Azure AD Credentials

มีขั้นตอนดังนี้

1. ที่ Windows คลิกปุ่มขวาที่ Start > เลือก Control Panel > เลือก System and Security > เลือก Allow remote access > ใต้กรอบ Remote Desktop ให้เลือก Allow remote connections to this computer และมี checkbox ที่ Allow connections only

xrdp-01-windows10allowremoteaccess

2. ที่ Linux คลิกปุ่ม Menu > เลือก Software Manager (ใส่รหัสผ่านด้วย) > ใส่คำค้นหาว่า remmina > ดับเบิลคลิก remmina > เลือก Install > กลับไปหน้าก่อนหน้านี้ > ดับเบิลคลิก remmina-plugin-rdp

xrdp-02-linux-rdp-remmina xrdp-03-linux-rdp-remmina

หากต้องการให้ได้โปรแกรม remmina เวอร์ชั่นใหม่ ให้ทำขั้นตอนด้วย command line ดังนี้
sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
sudo apt-get update
sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp libfreerdp-plugins-standard

3. ที่ Linux คลิกปุ่ม Menu > เลือก Internet > เลือก Remmina > เลือก Protocol เป็น RDP > ใส่ค่า IP Address ของ Server > คลิก Quick Connect > ช่อง User name ใส่ Windows user name ที่ใช้ > ช่อง Password ใส่ Password ของ Windows > ช่อง Domain เว้นว่างไว้ > คลิก OK > เลือก Toggle fullscreen mode

xrdp-04-linux-rdp-remmina xrdp-05-linux-rdp-remmina xrdp-06-linux-rdp-remmina

Windows -> Linux

มีขั้นตอนดังนี้

1. ที่ Linux คลิกปุ่ม Menu > เลือก Software Manager (ใส่รหัสผ่านด้วย) > ใส่คำค้นหาว่า xrdp > ดับเบิลคลิก xrdp > เลือก Install > กลับไปหน้าก่อนหน้านี้ > ใส่คำค้นหาว่า tightvncserver > ดับเบิลคลิก tightvncserver > เลือก Install

xrdp-07-linux-install-xrdp xrdp-07-linux-install-tightvncserver

แก้ไขบล็อกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ทดสอบแล้วพบว่า ubuntu 16.04 ใช้งานในเรื่อง xrdp ทันทีไม่ได้ ต้องเพิ่ม Desktop Environment อีกอัน เลือกใช้ Mate-Desktop โดยต้องติดตั้งเพิ่มโดยเปิดหน้าต่าง Terminal แล้วพิมพ์คำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

sudo apt-get update

sudo apt-get install mate-core mate-desktop-environment mate-notification-daemon

อ้างอิงที่มา: 

XRDP – How to install XRDP on Ubuntu 16.04 – Easy Way March 10, 2016 Griffon

http://c-nergy.be/blog/?p=8952

และ

เพิ่มบรรทัดให้มีคำว่า mate-session ในไฟล์ /etc/xrdp/startwm.sh ให้วางไว้ก่อนบรรทัด . /etc/X11/Xsession ดังนี้

…หลายบรรทัดข้างบน…

mate-session

. /etc/X11/Xsession

 

2. ที่ Windows คลิกปุ่ม Start > เลือก All apps > เลือก Windows Accessories > เลือก Remote Desktop Connection > ใส่ IP Address แล้วคลิก Connect > ตอนนี้จะเข้าหน้าต่าง Login to xrdp > Module เลือก sesman-Xvnc > ใส่ username และ password > คลิก OK

xrdp-08-windows10remotedesktop xrdp-09-windows10logintoxrdp xrdp-10-windows10logintoxrdpsuccess

อ้างอิง

XRDP – Reconnect to existing sessions made easier – New xrdp package on Ubuntu repository
http://c-nergy.be/blog/?p=6046

How to fix remote desktop access (RDP) in Linux Mint
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=42&t=154150

Ubuntu 14.10 – How to secure Xrdp Connection using SSH
November 24, 2014 Griffon
http://c-nergy.be/blog/?p=6020

FreeRDP/Remmina
https://github.com/FreeRDP/Remmina/wiki

Remote desktop server (XRDP) on Linux Mint 17.1 or Ubuntu 14.04
http://nileshgr.com/2015/02/09/xrdp-linux-mint-17-1-ubuntu-14-04