ทดสอบการแสดงผลเว็บแอพพลิเคชันง่ายๆ บน Browser ต่างๆ ด้วยบริการของ Modern IE

ในปัจจุบันเว็บแอพพลิเคชันที่มีการพัฒนาจะต้องรองรับ Browser และอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งบางครั้งเป็นการยากที่เราจะทดสอบให้ครบได้

จะดีไหมถ้าเราสามารถดูการแสดงผลเว็บแอพพลิเคชันที่พัฒนาว่า หน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อแสดงผลบน Browser หรืออุปกรณ์อื่นๆ

Microsoft ได้เปิดตัว Modern IE ขึ้น โดยมีบริการที่น่าสนใจที่เรียกว่า Browser screenshots !!

ขั้นตอนที่ 1

ไปยัง URL : https://dev.modern.ie/tools/screenshots/

2

ขั้นตอนที่ 2

ใส่ URL ของเว็บแอพพลิเคชันของเราที่ต้องการ

1

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม Enter หรือรูปแว่นขยาย เครื่องมือจะแสดงผลดังภาพ

3 4

จะเห็นว่าเจ้า Browser screenshots เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นหน้าจอเว็บแอพพลิเคชันของเราในเบื้องต้นได้

“หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อนักพัฒนาหรือนักทดสอบระบบทุกท่านนะค่ะ”