ข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้ PSU Email ในจดหมายทุกฉบับ

ตั้งแต่ 8 กันยายน 2558 ทางระบบ PSU Email ได้เพิ่มข้อความเตือนผู้ใช้ ท้ายจดหมายทุกฉบับที่ผ่านระบบ ดังนี้


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่มีนโยบายสอบถาม รหัสผ่าน (Password)
ของผู้ใช้เด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ
หากพบอีเมลในลักษณะดังต่อไปนี้
1. สอบถามรหัสผ่านของท่าน แล้วตอบกลับไปทาง Email
2. พยายามให้คลิก Link ออกไปภายนอกโดเมน (Domain) psu.ac.th และถามรหัสผ่าน
ให้สงสัยไว้ว่าเป็นจดหมายหลอกลวง (Phishing Email) แน่นอน
หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อ report-phish@psu.ac.th
หรือ โทร (หมายเลขภายใน) 2121 ในวันเวลาราชการ

———————————————————————————-
::: PSU Security Policy :::
———————————————————————————-
Prince of Songkla University will never ask for your user’s password.
If you receive an email that either:
– Asks for your password, or
– Tells you to click a link that redirects to a website outside psu.ac.th domain and ask for password confirmation/reset.
It is definitely a dangerous phishing/scam email.
If you get such an email, please contact report-phish@psu.ac.th
or dial ext. 2121.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ