ข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้ PSU Email ในจดหมายทุกฉบับ

ตั้งแต่ 8 กันยายน 2558 ทางระบบ PSU Email ได้เพิ่มข้อความเตือนผู้ใช้ ท้ายจดหมายทุกฉบับที่ผ่านระบบ ดังนี้ — มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่มีนโยบายสอบถาม รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้เด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ หากพบอีเมลในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. สอบถามรหัสผ่านของท่าน แล้วตอบกลับไปทาง Email 2. พยายามให้คลิก Link ออกไปภายนอกโดเมน (Domain) psu.ac.th และถามรหัสผ่าน ให้สงสัยไว้ว่าเป็นจดหมายหลอกลวง (Phishing Email) แน่นอน หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อ report-phish@psu.ac.th หรือ โทร (หมายเลขภายใน) 2121 ในวันเวลาราชการ ———————————————————————————- ::: PSU Security Policy ::: ———————————————————————————- Prince of Songkla University will never ask for … Read more