[Google Calendar] วิธีหาเวลาว่างที่ตรงกัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมหลายๆคน

  1. ใน Google Calendar สร้าง Event ใหม่ ตั้งชื่อ และกำหนดเวลาที่ต้องการ เช่น ต้องการเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
  2. เชิญผู้เข้าร่วมประชุม โดยใส่ Email Address ทีละคน
    หรือ ใส่ชื่อ Group ใน Contact
    หรือ ใส่ชื่อ Google Groups ที่สร้างไว้ก็ได้
  3. คลิก Find a time เพื่อหาเวลาว่างที่ตรงกัน คลิกที่ Day
    หากเวลาที่ตั้งไว้ตอนแรกชนกับนัดของคนอื่น ก็สามารถเลื่อนไปมา เพื่อหาเวลาที่ลงตัวได้
  4. หากในวันดังกล่าว ไม่มีเวลาว่างตรงกันเลย ให้คลิกที่ Weekเพื่อหาเวลาว่างในวันอื่นๆได้