Tag: google calendar

[Google Calendar] วิธีตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

โดยค่าเริ่มต้น ปฏิทิน (Calendar) ของทุกคนในองค์กร จะตั้งค่าให้สามารถเห็นรายละเอียดของเหตุการณ์ (Event) ได้ จากตัวอย่าง ด้านขวามือ เป็นปฏิทินของ Boss ด้านซ้ายมือ เป็นปฏิทินของ Staff คนหนึ่ง เมื่อ Staff เรียกดูปฎิทินของ Boss จะเห็นรายละเอียดต่างๆได้ เมื่อสร้างเหตุการณ์ (Event) ใหม่ เช่น “10:00-12:00 หมอนัดตรวจ” ให้ตั้งค่า Show me as ⇒ Busy Visibility ⇒ Private ผลทำให้เฉพาะ Event นี้ มีความเป็นส่วนตัว หากต้องการให้ทั้งปฏิทิน…

[Google Calendar] วิธีหาเวลาว่างที่ตรงกัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมหลายๆคน

ใน Google Calendar สร้าง Event ใหม่ ตั้งชื่อ และกำหนดเวลาที่ต้องการ เช่น ต้องการเวลาประชุม 2 ชั่วโมง เชิญผู้เข้าร่วมประชุม โดยใส่ Email Address ทีละคน หรือ ใส่ชื่อ Group ใน Contact หรือ ใส่ชื่อ Google Groups ที่สร้างไว้ก็ได้ คลิก Find a time เพื่อหาเวลาว่างที่ตรงกัน คลิกที่ Day หากเวลาที่ตั้งไว้ตอนแรกชนกับนัดของคนอื่น ก็สามารถเลื่อนไปมา เพื่อหาเวลาที่ลงตัวได้ หากในวันดังกล่าว ไม่มีเวลาว่างตรงกันเลย ให้คลิกที่…