เริ่มต้นใช้งาน GAS Editor

 1. เปิด https://drive.google.com แล้ว Login
 2. คลิกปุ่ม New > Google Sheets
 3. ตั้งชื่อไฟล์: GASWS1
 4. เมนู Tools > Script Editor
 5. เลือก Blank Project
 6. ตั้งชื่อโปรเจค : myproject1
 7. เมนู File > New > Script File
 8. ตั้งชื่อ: myscript1
 9. แก้ไข myFunction() ตามนี้
  function myFunction() {
   Logger.log("Hello World");
  }
  
 10. เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s
 11. เมนู Run > myFunction
 12. ดูผลได้ที่ เมนู View > Logs หรือ กดปุ่ม Ctrl+Enter
 13. สร้าง function myForLoop ดังนี้
 14. function myForLoop(){
  for (var i=1; i<=10 ; i++) {
  myFunction();
  }
  }
 15. แล้ว Save ด้วย กดปุ่ม Ctrl+s
 16. เมนู Run > myForLoop
 17. ดูผลได้ที่ เมนู View > Logs หรือ กดปุ่ม Ctrl+Enter
 18. เมนู File > New > Script File
 19. ตั้งชื่อ myscript2
 20. สร้าง function myDate ดังนี้
 21. function myDate() {
  Logger.log(new Date());
  }
 22. แล้ว Save ด้วย กดปุ่ม Ctrl+s
 23. เมนู Resources > All yours triggers
 24. คลิก No triggers set up. Click here to add one now.
 25. ตั้งค่า
  Run = myDate
  Event = Time-driven
  แล้วเลือกเป็น Minutes timers และ Every minute
  จากนั้นคลิกปุ่ม Save
 26. ดูผลได้ที่ เมนู View > Logs หรือ กดปุ่ม Ctrl+Enter

 

Comments are closed.