การตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เบื้องต้นด้วยตัวเอง

ตอนนี้มีประเด็นข่าวร้อนแรงเกี่ยวกับการบุกรุกที่ป่าและการใช้พื้นที่ผิดประเภทของรีสอร์ท แห่งหนึ่งที่เขาใหญ่ โดยประเด็นเด่นคือ สนามแข่งรถ ถูกตรวจพบว่า เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ที่ใช้พื้นที่ผิดประเภทของการให้เอกสารสิทธิ ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่า เขามีการตรวจสอบกันอย่างไร? เกี่ยวข้องกับ GIS ไม๊? วันนี้เลยขอนำเสนอแบบคร่าวๆ พอให้ได้เห็นภาพกันนะคับ ว่าเขาดูและตรวจสอบกันอย่างไร

หมายเหตุ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่สุด ควรตรวจสอบที่หน่วยงานราชการที่ให้บริการ

หลักการ คือ การนำชั้นข้อมูล (Layer) ในแต่ละข้อมูล มาซ้อนทับกัน(Overlay) เพื่อแสดงผล ในตัวอย่างจะประกอบด้วย 3 ชั้นข้อมูลคือ ชั้นข้อมูลแผนที่ฐาน (base map) , ชั้นข้อมูล พื้นที่สปก. และชั้นข้อมูล เขตป่าสงวน

มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดหน้าเว็บ dsi-map > เลือกพื้นที่ที่ต้องการจะตรวจสอบ
01

ลองขยายชัดๆ จะเห็นสนามแข่งรถได้อย่างชัดเจน
02

2. ติ๊กถูกที่เลเยอร์ พื้นที่สปก. > จะเห็นได้ว่า มีแสดงพื้นที่สีขาวโปร่งแสง ซึ่งจะเป็นการแสดงอาณาเขตพื้นที่ส.ป.ก.
*** ตามภาพคือ สนามแข่งรถอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. แน่ๆ

03

3. ลองคลิกดูที่เลเยอร์ เขตป่าสงวน > จะเห็นได้ว่า มีแสดงพื้นที่สีเขียวโปร่งแสง ซึ่งจะเป็นการแสดงอาณาเขตพื้นที่ป่าสงวน
04

4. ลองคลิกเลือกทั้ง 2 เลเยอร์ พร้อมกัน คือ พื้นที่สปก. และ เขตป่าสงวน
05

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ของการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ GIS มาประยุกต์ใช้ด้านบริหารเขตพื้นที่และการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งกว่าที่หน่วยงานจะได้เลเยอร์ชั้นข้อมูลนี้มา ต้องมีขั้นตอนต่างๆ มากมายหลายขั้นตอน แต่เพื่อการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน หลายหน่วยงานจึงยินดีที่จะเปิดให้บริการแบบฟรีๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ^^