เริ่มต้นใช้งาน Amazon Web Services

ผู้เขียนขออธิบายเป็นภาษาบ้านๆ ตามความเข้าใจของตนเองจากการได้เข้าร่วมอบรบ AWS Essentials ในงาน WUNCA ครั้งที่ 30 ดังนี้

Amazon Web Services คือ การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์บนกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เพื่อใช้งานในด้านต่างๆ เช่น Web Server, Database Server, File Server ฯลฯ ซึ่งของบริษัทอเมซอนก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ให้บริการในด้านต่างๆ ข้างต้น คือ

1.ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล เปรียมเสมือนการให้บริการของ File Server ได้แก่

1.1 Amazon Simple Storage Serivce (S3) ตัวอย่างบริษัทที่ใช้บริการนี้อยู่ เช่น DropBox เป็นการรับและส่งข้อมูลแบบ HTTP/s มีรูปแบบ Get/Put ให้พื้นที่จัดเก็บตั้งแต่ 1GB-1TB ข้อดีคือการเขียนและอ่านข้อมูลรวดเร็ว

1.2 Amazon Elastic Block Store (EBS)  การจัดเก็บข้อมูลเสมือนเก็บข้อมูลใน hard drive บนเครื่องลงไดรฟ์ C:  D: มีพวกฟังก์ชั่น snapshot ฯลฯ

1.3 Amazon Glacier การจัดเก็บข้อมูลเสมือนเก็บข้อมูลบนเทป (tapes) ใช้เวลาในการดึงข้อมูลออกมาใช้ประมาณ 3-5 ชม. เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลในระยะยาวที่ไม่นำข้อมูลออกมาใช้บ่อย

2.ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการด้านเว็บ เปรียมเสมือนการให้บริการ Web Server คือ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ซึ่งจริงๆ แล้วตอนสร้างจากได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ว่างๆ มาเครื่องหนึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มอะไรก็ได้ มีรูปแบบค่าใช้จ่าย 3 แบบ

2.1 On-Demand Instances  ให้ทดลองใช้ฟรี เช่น 1 ชั่วโมง ถ้าใช้มากกว่านั้นคิดตัง

2.2 Reserved Instances มีอายุการใช้งาน 1-3 ปี  ค่าใช้จ่ายจะถูกลงกว่าแบบแรก

2.3 Spot Instances

3.ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการด้านฐานข้อมูล เปรียมเสมือนการให้บริการ Database Server มีให้บริการฐานข้อมูลที่หลากหลายเช่น MySql MS-SQL ฯลฯ

4.ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการด้านการแคส  Amazon ElastiCache

เริ่มต้นทดลองเล่นผลิตภัณฑ์ได้ฟรี ซึ่งสามารถใช้งานและทดลองทำ workshop ได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. Go to https://run.qwiklabs.com
  2. คลิก Crate New Account (อยู่มุมขวาบน)
  3. Check your Email and Activate Account
  4. เข้าสู่ระบบและช่องค้นหา พิมพ์ “introduction”
  5. ตัวอย่างเช่น เลือก Introduction to Amazon Simple Storage Service  (S3)
  6. คลิกปุ่ม “Start Lab”
  7. คลิกปุ่ม “open console” ใส่ username  และ  password
  8. คลิกเลือก S3
  9. คลิก “create bucket” ตั้งชื่อ bucket
  10. คลิกชื่อที่สร้าง ลอง upload ไฟล์

*แนะนำให้ดูวิดีโอสาธิตการใช้งานด้วย

*ใช้บริการจริงที่  AWS Free Tier http://aws.amazon.com/free/