ติดตั้ง ownCloud เลือกใช้ user PSU Passport หรือ ftp server หรือ RADIUS Server

เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการทำ private cloud storage ของตนเอง โดยใช้ open source software ชื่อ ownCloud

ownCloud-webpage
สภาพแวดล้อม

  •     ติดตั้ง ownCloud ลงบน ubuntu server 14.04
  •     ติดตั้ง ownCloud เวอร์ชั่น ownCloud 7.0.4 (stable) แบบ apt-get install
  •     ติดตั้ง ownCloud เลือกใช้กับ MySQL/MariaDB Database
  •     ติดตั้ง ownCloud เลือกใช้ user PSU Passport หรือ เลือกใช้ user เดียวกับ ftp server หรือ RADIUS Server (โดยเลือกใช้ user name ผ่าน Apps ชื่อ External user support)

ขั้นตอนเตรียม User Account

1. ติดตั้ง ubuntu server 14.04.x ในขั้นตอน Install ให้เลือกแพ็กเกจ OpenSSH และ LAMP

2. ติดตั้ง FreeRADIUS

3. ติดตั้ง vsftpd

4. ติดตั้ง lib-pam-radius

5. แก้ไขไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ freeradius เพื่อเลือก database
จบขั้นตอนนี้ เราได้ user ของ ftp server ซึ่งอาจจะเป็น local linux account หรือ ldaps user (PSU Passport) ผ่าน RADIUS server

(ขั้นตอน 1-5 อ่านได้ที่นี่ ติดตั้ง ftp server + lib-pam-radius + authen psu-passport และ ldaps)

ขั้นตอนถัดไปติดตั้ง ownCloud

6. อ่านคำแนะนำวิธีติดตั้งผ่าน repository และ apt-get install owncloud

7. สร้าง Datbase user, name, password

8. ตั้งค่า ownCloud ครั้งแรกผ่านเบราว์เซอร์ เพื่อเลือก MySQL/MariaDB Server และ เลือกใช้ user name ผ่าน Apps ชื่อ External user support

9. ติดตั้ง https ตามวิธีของท่าน (โปรดหาวิธีทำเองนะครับ)

10. ที่เบราว์เซอร์เข้าใช้งานด้วย user ที่ใช้งานกับ ftp server ที่เราติดตั้งได้สำเร็จ
จบขั้นตอนนี้ เรามี ownCloud ที่สามารถเข้าใช้งานด้วย user ที่เราเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 5

(ขั้นตอนที่ 6-10 อ่านได้ที่นี่ ติดตั้ง ownCloud และใช้ user เดียวกับของ ftp server)