วิธีติดตั้ง Window Manager แบบน้อยที่สุดบน Ubuntu Server

เนื่องจากต้องการสร้าง VirtualBox ขนาดเล็กสุดๆเพื่อใช้เตรียมทำ Workshop แต่จะไม่สะดวกสำหรับผู้อบรมที่ไม่คล่องเรื่องคำสั่งบน Linux มากนัก อยากให้ Copy-Paste ได้บ้าง จึงต้องหาวิธีลง Window Manager ให้พอใช้ได้

เริ่มต้นจากติดตั้ง ubuntu server version ที่ต้องการ จะใช้พื้นที่ประมาณ 890 MB คราวนี้เลือก Window Manager ที่เล็กที่สุดแต่ใช้งานง่าย นั่นคือ LXDE หรือ lubuntu-desktop ปัญหาอยู่ที่ว่า ถ้าลงแบบ Default มันจะลากเอาสิ่งที่ไม่ต้องการมามากมาย ทำให้ขนาดที่ใช้ขยายจาก 890 MB ไปถึง 2.5 GB ซึ่งใหญ่เกินไป

จึงไปค้นหาวิธีดูพบว่าให้ทำดังนี้
1. sudo apt-get install –no-install-recommends lubuntu-desktop
2. เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้ reboot เครื่องหนึ่งรอบ ก็จะเข้าสู่ lubuntu แบบน้อยที่สุด ใช้พื้นที่ไปเพียง 1.3 GB
3. ปัญหาต่อมา หากใช้บน VirtualBox ก็จะติดปัญหาเรื่อง Screen Resolution ที่บีบบังคับไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ จึงต้อง ติดตั้ง Guest Additions ลงไป แต่ เนื่องจากเป็นการลงแบบเล็กที่สุด จึงไม่ติดตั้งพวก Build Tools มาด้วย จึงต้องใช้คำสั่งนี้ก่อน
sudo apt-get install build-essential
4. จากนั้น จึงติดตั้ง Guest Additions ต่อไป แล้วปรับ Screen Resultion ได้ตามต้องการ