Tag: window manager

วิธีติดตั้ง Window Manager แบบน้อยที่สุดบน Ubuntu Server

เนื่องจากต้องการสร้าง VirtualBox ขนาดเล็กสุดๆเพื่อใช้เตรียมทำ Workshop แต่จะไม่สะดวกสำหรับผู้อบรมที่ไม่คล่องเรื่องคำสั่งบน Linux มากนัก อยากให้ Copy-Paste ได้บ้าง จึงต้องหาวิธีลง Window Manager ให้พอใช้ได้ เริ่มต้นจากติดตั้ง ubuntu server version ที่ต้องการ จะใช้พื้นที่ประมาณ 890 MB คราวนี้เลือก Window Manager ที่เล็กที่สุดแต่ใช้งานง่าย นั่นคือ LXDE หรือ lubuntu-desktop ปัญหาอยู่ที่ว่า ถ้าลงแบบ Default มันจะลากเอาสิ่งที่ไม่ต้องการมามากมาย ทำให้ขนาดที่ใช้ขยายจาก 890 MB ไปถึง 2.5 GB…