วิธีการตั้งค่า CNAME และ TXT เพื่อ Verification กับ Google Site

Google Site เป็บบริการหนึ่งของ Google ซึ่งให้เราสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆ เหมาะสำหรับการงานที่ต้องการความรวดเร็วในการสร้าง และสามารถประสานกับเครื่องมือต่างๆของ Google ได้มากมาย เช่น จะสร้างแบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการ, ทำรายงานผู้ที่ชำระเงินแล้ว, ผนวกกับ Google Map เพื่อแสดงตำแหน่งที่จัดงาน และสถานที่ท่องเที่ยว หรือ อื่นๆอีกมากมาย (วิธีการสร้าง จะกล่าวในบทความต่อๆไป)

 ในบทความนี้ เป็นการสร้าง เว็บไซต์ของงาน ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างแห่งประเทศ (ปขมท) ๒๕๕๗ และเน้นที่ การเชื่อม Domain Name ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ Bind DNS เข้ากับ Google Site

โดย Google Site ที่แสดงในตัวอย่าง สร้างที่ https://sites.google.com/site/cuast57/ ซึ่ง ชื่อจะจำได้ยาก จึงขอใช้ Domain Name สั้นๆชื่อ cuast57.psu.ac.th

วิธีการมีดังนี้

1. ไปที่ Setting > Manage Site

2. คลิกที่ Web Address แล้วใส่ cuast57.psu.ac.th จากนั้นคลิกปุ่ม Add

3. จะขึ้น error ด้านบน “You have not verfified domain ownership with Google. please follow these instructions” ให้คลิกที่ “these instructions”

 4. เลื่อนลงไปล่าสุดของหน้าจอ คลิกที่ “Webmaster Tools home page” (สมมุติว่าท่านเคยใช้งาน Google Webmaster Tools อยู่แล้ว)

5. คลิกที่ Add A Site ให้ใส่ Domain Name ที่ต้องการ ในที่นี้คือ cuast57.psu.ac.th แล้วคลิก Continue

6. คลิกที่ Alternate Methods > Domain name provider แล้วเลือก อันล่างสุด คือ other เพราะ Google Site ไม่เปิดให้เรา Upload File ขึ้นไป, ไม่สามารถแก้ไข Header หรืออะไรทำนองนั้นได้ จึงต้องใช้วิธีการนี้ ซึ่งจะต้องอธิบายตรงนี้เพื่อความเข้าใจ

 ในการที่เราคุม Domain Name แต่ใช้ Google Site นั้น สิ่งที่ต้องทำคือ สร้าง CNAME ไปยัง Google Site และ ทำการ Verification

6.1 สร้าง CNAME ไปยัง ghs.googlehosted.com. เพื่อบอกว่า cuast57.psu.ac.th จะใช้บริการของ Google Site

6.2 ต้องทำการ Verification โดยสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1) ถ้าเราได้ Delegate Zone มา ก็จะสามารถใส่ TXT Record ลงไปได้ โดยใช้ค่าดังภาพ

 2) แต่ถ้าเราไม่ได้ Delegate Zone ก็จะต้องสร้าง CNAME ให้คลิกที่ “Add a CNAME record” ดังภาพ

ให้เลือกวิธีการเอา แต่ในตัวอย่างนี้ เลือกวิธีการ 2) เพราะไม่ Delegate Zone มา และไปทำข้อ 7. ก่อน แล้วจึงกลับมาคลิกปุ่ม Verify ภายหลัง

7. เพื่อทำการ Verification ให้สร้าง DNS Record ใน Bind DNS Server ดังนี้

จากนั้น ทำการ sudo rndc reload แล้วกลับไปทำข้อ 6 เมื่อ Verification เสร็จ รอสักครู่ ก็จะสามารถเรียกใช้งาน cuast57.psu.ac.th ได้ครับ

ขอให้โชคดี