แนวโน้มในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในปี 2014

จากบทสัมภาษณ์ Wyke-Smith ซีอีโอของ @BublishMe ได้กล่าวถึงแนวโน้มในการพัฒนาและการออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นในปี 2014 ไว้ดังนี้ :-

  • การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเว็บแอพพลิเคชั่น จะติดต่อสื่อสารกับแบบสองทาง (two-way binding) กันมากขั้น
  • แนวโน้มการพัฒนา ที่จะช่วยให้เราประหยัดทั้งเวลาและเงินในกระเป๋า
  • เฟรมเวิร์กที่ใช้พัฒนาบนส่วนการทำงานของเบื้องหน้าโปรแกรม (Front-End) ที่นิยมใช้กันได้แก่ NodeJS. AngularJS, Ember และ Backbone
  • ฐานข้อมูลแบบ JSON จะได้รับความนิยมมากขึ้น เป็นการย้ายฐานข้อมูลแบบ SQL ไปเป็นในรูปแบบของ JSON
  • ส่วนกลางการทำงานของโปรแกรม (Middleware) จะใช้ JavaScript
  • การใช้ประโยชน์ของแฟรมเวิร์ก Angular จะเป็นทั้งการพัฒนาและการออกแบบเว็บ
  • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและทักษะความรู้ความสามารถของนักพัฒนาเว็บกับนักออกแบบเว็บไซต์จะเหมือนกัน

สามารถอ่านรายละเอียดแต่ละเทคโนโลยีจากแหล่งที่มาครับ

Cr: Web Professional Trends 2014

1 thought on “แนวโน้มในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในปี 2014”

  1. ผมชอบแบบนี้แฮะ ได้รับรู้อะไรได้เร็วจากเพื่อนๆเล่าให้ฟัง ขอบคุณครับ

Comments are closed.