วิธี Backup PSU Email ด้วย Thunderbird

เนื่องจาก PSU Email ให้พื้นที่ปัจจุบัน 1GB ซึ่ง อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บางท่าน หรือ บางท่านต้องการสำรองข้อมูล Email เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 ซึ่งสามารถทำได้ โดยใช้งานผ่านโปรแกรม Mozilla Thunderbird เชื่อมต่อกับ PSU Email ด้วย IMAP อีกทั้ง สามารถส่ง Email ออกได้จากทั่วโลกผ่าน smtp2.psu.ac.th และ ตัวอย่างต่อไปนี้ จะสร้างพื้นที่จัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้ใน D:\MyBackup

(รายละเอียดของ PSU Email สามารถอ่านได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/staffemail)

มีวิธีการดังนี้

1. Download Mozilla Thunderbird (รุ่นล่าสุด 24.3.0) จาก http://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/

 

คลิกที่ Thunderbird Free Download แล้ว Save File ลงเครื่อง

2. Double Click ไฟล์ ที่ Download มา (Thunderbird Setup 24.3.0.exe)

3. จากนั้น ใช้ Next Technology คือ Yes, Next, Next, Install และ Finish

4. จากหน้านี้ คลิก Set as Default

 5. คลิก Skip this and use my existing email

6. กรอกข้อมูล ให้ครบ แล้ว คลิก Continue แล้ว คลิก Manual Config

7. กรอกข้อมูลตามนี้ แล้ว คลิก ปุ่ม Advanced Config

8. คลิกที่ Local Folder, คลิก Browse แล้ว เลือก D:\MyBackup (แล้วแต่จะสร้าง Folder)

9. หน้าต่างนี้ คลิก Restart

10. ด้านขวามือ คลิกขวา ที่ Local Folders แล้ว คลิก New Folder ….

 

11. ตั้งชื่อ PSUEmail แล้วคลิก Create Folder

 12. เมื่อต้องการ เก็บสำเนา (Copy) หรือ ย้าย (Move) จดหมายจาก INBOX ของ PSU Email มาเก็บไว้ใน Local Folders บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเท่าน ก็ให้ทำการเลือกจดหมายที่ต้องการ แล้ว คลิกขวา (Right Click) แล้ว เลือก Copy To หรือ Move To ไปยัง Local Folder > PSUEmail

เท่านี้ ก็ สามารถ เก็บจดหมายที่ต้องการไว้ในเครื่องได้แล้ว และสามารถทำการ สำรอง D:\MyBackup เอาไว้ใน Handy Drive, DVD หรือ External Hard disk ได้

13. เมื่อต้องการนำมาใช้งาน ก็เพียงแค่ Copy ลงไปในเครื่อง แล้ว ทำตามขั้นตอน ข้อ 8 และ 9 ก็จะสามารถใช้งาน Email ที่เก็บไว้ได้ ดังตัวอย่างนี้

14. สำหรับ การใช้งาน ThunderBird ให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเป็นสากล ต้องตั้งค่าให้ ภาษาไทยใช้ Character Encoding เป็น UTF-8 โดยคลิกที่ Menu > Options แล้ว คลิกที่ Display > Advanced แล้ว เปลี่ยน Font for เป็น Thai และ ตั้งค่า Outgoing mail, Incoming Mail เป็น UTF-8 ตามภาพ แล้วคลิก OK

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ