ทำไมเวลาที่ส่ง email ผ่าน PSU Webmail แล้วมันเพี้ยนจากเวลาจริง

วันนี้ มีผู้ใช้แจ้งว่า ส่ง email จาก PSU Webmail เมื่อเวลา 13:12:18แต่ พอเปิดใน INBOX.Sent พบว่า ส่งเมื่อเวลา  02:13:06 จึง เดินไปดูหน้างาน (คณะทันตะ)

 ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เวลาของเครื่อง ก็ตรง และถูกต้อง แต่ เวลาที่ปรากฏอยู่ด้านซ้ายมือ มันเป็นเวลา 02:22 am ดังภาพ

 ทดลองส่ง email ถึงตัวเอง ก็พบว่า เป็นเวลา ตรงกับเวลาที่ปรากฏด้านซ้ายมือ ของ PSU Webmail แสดงว่า เป็นปัญหาที่การตั้งค่าของผู้ใช้

 จึงไปที่เมนู Options > Personal Information จึงพบว่า Timezone Options ตั้งเป็น America/Boa_Vista ดังภาพ

ซึ่งเป็นเวลา GMT -4 ส่วนของไทยเราควรจะเป็น Asia/Bangkok ซึ่งเป็น GMT +7 ซึ่ง เวลาห่างกัน = (|-4| + |7| ) = 11 ชั่วโมง ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น คือ เวลา 13:00 ถอยหลังไป 11 ชั่วโมงก็คือ 02:00 นั่นเอง

การแก้ไข ก็แค่แก้ Timezone เป็น Asia/Bangkok แล้วกดปุ่ม Submit เท่านี้ เวลาก็ตรงตามความเป็นจริงแล้ว