Tag: timezone

ทำไมเวลาที่ส่ง email ผ่าน PSU Webmail แล้วมันเพี้ยนจากเวลาจริง

วันนี้ มีผู้ใช้แจ้งว่า ส่ง email จาก PSU Webmail เมื่อเวลา 13:12:18แต่ พอเปิดใน INBOX.Sent พบว่า ส่งเมื่อเวลา  02:13:06 จึง เดินไปดูหน้างาน (คณะทันตะ)  ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เวลาของเครื่อง ก็ตรง และถูกต้อง แต่ เวลาที่ปรากฏอยู่ด้านซ้ายมือ มันเป็นเวลา 02:22 am ดังภาพ  ทดลองส่ง email ถึงตัวเอง ก็พบว่า เป็นเวลา ตรงกับเวลาที่ปรากฏด้านซ้ายมือ ของ PSU Webmail แสดงว่า เป็นปัญหาที่การตั้งค่าของผู้ใช้  จึงไปที่เมนู…