ทำไม PSU Webmail ส่ง email ที่มีไฟล์แนบเป็น Microsoft Word ง่ายๆ ไปให้คนอื่น แล้วเขาไม่ได้รับ

วันนี้ มีผู้ใช้โทรศัพท์มาสอบถามปัญหา : ทำไมส่ง email ที่มีไฟล์แนบเป็น Microsoft Word ง่ายๆ ไปให้คนอื่น แล้วเขาไม่ได้รับ

ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าส่งไม่ได้จริงๆ จึง เดินไปดูหน้างาน (คณะทันตะ)

พบว่า ผู้ใช้ใช้ Firefox ในการใช้งาน PSU Webmail, เมื่อผู้ใช้ Compose จดหมายใหม่ แล้วเลือก Browse เพื่อเลือกไฟล์ นามสกุล .doc แล้วกดปุ่ม Add เพื่อแนบไฟล์ ก็จะได้ผลว่า ระบบมองเป็น text/xml ดังภาพ เป็นผลให้ ระบบกรอง email ทำงานผิดพลาด และไม่ยอมให้ส่ง

ทดลองเปลี่ยนไฟล์ สร้างไฟล์ใหม่ ปิด Antivirus แล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิม, เปลี่ยนไป Login ด้วย Account อื่นแล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิม

จึงทดลองส่ง email แบบไม่แนบไฟล์ ก็พบว่า ส่งได้

จากนั้น จึงเอาไฟล์เดียวกัน แต่ใช้งานผ่าน PSU Webmail ด้วย IE แล้วทำการแนบไฟล์แบบเดิม พบว่า ระบบมองเป็น application/msword ถูกต้อง ดังภาพ

ลองทดสอบกับ Chrome แล้ว ก็ได้ผลถูกต้องเช่นกัน จึงน่าจะเป็นปัญหาอะไรสักอย่างของ Firefox

จึงลองดูการตั้งค่าต่างๆ พบว่า ใน Firefox ที่เมนู Tools > Options > Application มีการตั้งค่า “เอกสาร Microsoft Word 97-2003” มีอยู่ 3 บรรทัด และบรรทัดสุดท้าย บอกว่า text/xml เปิดด้วย Use XML Editor อยู่

ซึ่งต่างกับการตั้งค่าใน IE ที่ใช้ Word อยู่ ดังภาพ

วิธีการแก้ไข: จึงตั้งค่าดังกล่าวเป็น “Use Microsoft Word” เช่นกัน

แล้วทดสอบใหม่ ปรากฏว่า ส่งได้ถูกต้อง แก้ปัญหาได้

2 comments for “ทำไม PSU Webmail ส่ง email ที่มีไฟล์แนบเป็น Microsoft Word ง่ายๆ ไปให้คนอื่น แล้วเขาไม่ได้รับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.