ทำไม PSU Webmail ส่ง email ที่มีไฟล์แนบเป็น Microsoft Word ง่ายๆ ไปให้คนอื่น แล้วเขาไม่ได้รับ

วันนี้ มีผู้ใช้โทรศัพท์มาสอบถามปัญหา : ทำไมส่ง email ที่มีไฟล์แนบเป็น Microsoft Word ง่ายๆ ไปให้คนอื่น แล้วเขาไม่ได้รับ ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าส่งไม่ได้จริงๆ จึง เดินไปดูหน้างาน (คณะทันตะ) พบว่า ผู้ใช้ใช้ Firefox ในการใช้งาน PSU Webmail, เมื่อผู้ใช้ Compose จดหมายใหม่ แล้วเลือก Browse เพื่อเลือกไฟล์ นามสกุล .doc แล้วกดปุ่ม Add เพื่อแนบไฟล์ ก็จะได้ผลว่า ระบบมองเป็น text/xml ดังภาพ เป็นผลให้ ระบบกรอง email ทำงานผิดพลาด และไม่ยอมให้ส่ง ทดลองเปลี่ยนไฟล์ สร้างไฟล์ใหม่ ปิด Antivirus แล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิม, เปลี่ยนไป Login ด้วย Account อื่นแล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิม จึงทดลองส่ง … Read more