การสร้าง Mail Merge ด้วย Thunderbirds

ส่งจดหมายเวียนในรูปแบบ Email ด้วย Thunderbird

 1. Download และ ติดตั้ง Thunderbird
  http://www.mozilla.org/en/thunderbird/all.html
  แล้วติดตั้ง email Account ตามปรกติ, ทดสอบให้สามารถส่ง email ออกไปได้จริง

 2. Download และ ติดตั้ง ThunderBird Mail Merge Extension
  https://addons.mozilla.org/en-us/thunderbird/addon/mail-merge/
  โดยเปิด Thunderbird แล้วกดปุ่ม  Alt-T แล้วเลือก Add-ons
  แล้วไปที่ รูปเฟือง แล้วเลือก Install Add-ons From file…
  จากนั้น เลือกไฟล์ที่ Download มา (mail_merge.XXXXX.xpi)
  เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้ Restart Thunderbird

 3. Download และ ติดตั้ง Notepad++
  http://notepad-plus-plus.org/download/

 4. สร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel หรือ LibreOffice Cal ก็ได้
  โดย ให้บรรทัดแรกของตาราง เป็นชื่อของ Field ซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีเว้นวรรค
  04-excel

  ในที่นี้จะมีชื่อ name, email, salary, topup, bonus, sso, total

  แล้ว Save As เป็น .CSV (Comma Delimited) ในที่นี้ตั้งชื่อ salary.csv
  05-saveascsv

  จากนั้นให้ปิด Excel ไปได้เลย

 5. ต่อไป ต้องปรับให้ salary.csv มีการ Encoding เป็น UTF-8 ก่อน โดยใช้โปรแกรม Notepad++
  โดย Right-Click ที่ไฟล์ salary.csv แล้วเลือก Edit with notepad++
  06-editwithnotepadplus

  แล้วเลือก Encoding > Convert to UTF-8
  07-convertutf-8

  เสร็จแล้ว Save แล้วปิดไป

 1. กลับมาที่ Thunderbird ให้สร้าง email ใหม่
  การอ้างอิงข้อมูลใน CSV นั้น ต้องมีเครื่องหมาย {{ }} คร่อมชื่อ Field
  ดังภาพ

  08-write-template

 2. เมื่อต้องการส่ง คลิก File>Mail Merge
  แล้วตั้งค่าดังภาพ โดยเลือกไฟล์ salary.csv ที่แก้ไขแล้วข้างต้น

  09-setting-mailmerge

 3. เมื่อกดปุ่ม OK ระบบก็จะส่งจดหมายไปตาม email ที่กำหนด
  10-sending

 4. ตัวอย่าง email ที่ส่งผ่านระบบ
  11-result

1 thought on “การสร้าง Mail Merge ด้วย Thunderbirds”

 1. ข้อมูลที่เห็นเป็นเงินปลอม ๆ นะครับ ถ้าได้ตามนี้ คุณเกรียงไกรรวยเลยทีเดียว โบนัสเดือนละ 2 หมื่น 😛

Comments are closed.