วิธีพัฒนา Squirrelmail Plugin – กรณี pagespeed

Squirrelmail เป็น IMAP Client Webmail แบบมาตราฐาน ทำงานบน PHP ซึ่งติดตั้งง่าย ใช้งานได้รวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้กับ Web Browser ของผู้ใช้หลากหลาย เพราะไม่ค่อยมีการใช้งานพวก JavaScript

มีความง่ายในการต่อขยายความสามารถ โดยผู้พัฒนาเปิดให้เขียน Plugin ได้ง่าย โดยไม่ต้องแก้ไข Code ของระบบโดยตรง ด้วยวิธีการเสียบ Code ผ่านจุดที่กำหนด ที่เรียกว่า “Hook” ทำให้ Plugin ที่เขียนขึ้น สามารถใช้งานต่อไปได้ แม้มีการปรับรุ่นของ Squirrelmail ต่อไป

ตัวอย่างการเขียน Squirrelmail Plugin เพื่อแสดงความเร็วในการประมวลผลในแต่ละส่วนของ Squirrelmail
ใช้ชื่อว่า pagespeed (ทำงานบน Squirrelmail 1.4.x)

 1. สร้าง folder ชื่อ pagespeed
 2. สร้างไฟล์ index.php เอาไว้เฉยๆ
 3. สร้างไฟล์ setup.php , ต่อไปนี้ จะกล่าวถึงการเขียนโค๊ตในไฟล์นี้
 4. สร้าง function แรกที่จะเสียบเข้ากับ Hook ต่างๆ ชื่อว่า squirrelmail_plugin_init_pagespeed
  $starttime=0;
  
  function squirrelmail_plugin_init_pagespeed() {
    global $squirrelmail_plugin_hooks;
    // Code Go Here
  }

  ชื่อฟังกชั่นต้องเป็น squirrelmail_plug_init_xxx() โดยที่ xxx ต้องตรงกับชื่อ folder ในที่นี้คือ pagespeed

 5. ต่อไป บอกให้ Squirrelmail รู้ว่า เราจะเสียบฟังก์ชั่น “pagespeed_top” และ “pagespeed_bottom” ที่่จะเขียนต่อไป ไว้ที่ Hook ใดบ้าง ในที่นี้ จะเสียบไว้ที่หน้า Login บริเวณ Hook ชื่อว่า login_top และ login_bottom, จะเขียนโค๊ดดังนี้ใน function squirrelmail_plugin_init_pagespeed ดังนี้
  $squirrelmail_plugin_hooks['login_top']['pagespeed'] = 'pagespeed_top';
  $squirrelmail_plugin_hooks['login_bottom']['pagespeed'] = 'pagespeed_bottom';

  รูปแบบการเขียนคือ
  $squirrelmail_plugin_hooks[‘ตำแหน่งที่จะเสียบ’][‘ชื่อ plugin’] = ‘ชื่อฟังก์ชั่น’;

 6. ต่อไปมาเขียนรายละเอียดของฟังก์ขั่น pagespeed_top และ pagespeed_bottompagespeed_top ทำหน้าที่ดูเวลาเริ่มต้น มีรายละเอียดดังนี้
  function pagespeed_top() {
    global $starttime;
  
    $gentime = microtime();
    $gentime = explode(' ',$gentime);
    $gentime = $gentime[1] + $gentime[0];
  
    $starttime=$gentime;
  }

  ส่วน pagespeed_bottom ทำหน้าที่ ดูเวลาสิ้นสุด แล้วคำนวนเวลาที่ใช้ไป
  จากนั้น ก็แสดงผลการคำนวนได้

  function pagespeed_bottom() {
    global $starttime;
  
    $gentime = microtime();
    $gentime = explode(' ',$gentime);
    $gentime = $gentime[1] + $gentime[0];
    $pg_end = $gentime;
    $totaltime = ($pg_end - $starttime);
    $showtime = number_format($totaltime, 4, '.' , '');
  
    echo 'Speed: ' . $showtime . ' s' ;
  }

เท่านี้ก็ได้ plugin แล้ว ต่อไปก็เอาไปติดตั้งได้

หากต้องการวัดความเร็วในหน้าอื่นๆ เช่น ในส่วนของ right_main (ส่วนแสดงรายการ email ที่อยู่ใน mailbox) ก็สามารถเพิ่มเข้าไปในฟังก์ชั่น squirrelmail_plugin_init_pagespeed ดังนี้

$squirrelmail_plugin_hooks['right_main_after_header']['pagespeed'] = 'pagespeed_top';
$squirrelmail_plugin_hooks['right_main_bottom']['pagespeed'] = 'pagespeed_bottom';

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของ Hook ดูได้ที่นี่ http://squirrelmail.org/docs/devel/devel-4.html#ss4.4

Comments are closed.