ติว PSU-netdrive: เทคนิคการแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องใช้ SAMBA วันที่ 30 พ.ย. 55

กิจกรรมของ CoP PSU sysadmin ของเราในปีนี้ในลำดับต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พ.ย. 55 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยประมาณ ที่ห้อง 106 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

รอบนี้ต้องขอรับจำนวนจำกัดเพียง 15 ที่เท่านั้น หากท่านสนใจรีบแจ้งอีเมลมาที่ผมโดยตรง ( wiboon.w@psu.ac.th ) และผมจะนำรายชื่อมาใส่ไว้ด้านล่างของบล็อกนี้

รายละเอียดเรื่องที่ติว

 • การปรับแต่ง ubuntu server ให้เป็น file server เพื่อแชร์ไฟล์แก่ MS client ทำให้สามารถ map network drive โดยไม่ต้องใช้ SAMBA เพียงแค่ติดตั้งเป็น SSH File System รวมทั้ง client ใดๆ ในอินเทอร์เน็ต เช่น Linux desktop หรือ Android smart phone เป็นต้น ก็สามารถแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คร่วมกันกับ MS client ได้แล้วโดยใช้โปรแกรมที่รองรับโปรโตคอล SFTP
 • หากองค์กรมี user account อยู่แล้วสามารถติดตั้ง FreeRADIUS เพื่อใช้ user account นั้นมาแชร์ไฟล์ร่วมกันได้ด้วย

หัวข้อมีดังนี้

 • ติดตั้ง VirtualBox for Windows
 • ติดตั้ง Ubuntu server บน VirtualBox
 • ติดตั้ง Ubuntu desktop บน VirtualBox
 • ติดตั้ง Android บน VirtualBox
 • ติดตั้ง PSU-netdrive บน Ubuntu server
 • ติดตั้ง SFTP net drive for Windows บน MS client
 • ทดสอบการแชร์ไฟล์ แบบ map network drive บน MS client
 • ทดสอบการแชร์ไฟล์ แบบ mount SSHFS บน Ubuntu desktop client
 • ทดสอบการแชร์ไฟล์ ด้วย AndFTP บน Android client
 • เบื้องหลังการจัดการไฟล์ของ PSU-netdrive บนระบบปฏิบัติการ Linux
 • ติดตั้ง FreeRADIUS เพื่อใช้ user account ที่มีอยู่แล้วมาแชร์ไฟล์ร่วมได้
 • (เพิ่มเติม) การตั้งค่าเพื่อใช้งานร่วมกับบริการ anonymous ftp server
  (เพิ่มเติม) การป้องกันและจัดการผู้ลักลอบเดารหัสผ่านด้วย fail2ban

รายชื่อทีมวิทยากร

 1. นายวิบูลย์ วราสิทธิชัย
 2. นายวิศิษฐ โชติอุทยางกูร (อาหารมังสวิรัติ)
 3. นายเกรียงไกร หนูทองคำ

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมติว

 1. ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ
 2. สาวิตรี วงษ์นุ่น คณะมนุษย์ฯ
 3. ลักขณา ฉุ้นทิ้ง คณะมนุษย์ฯ
 4. อำนาจ สุคนเขตร์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ
 5. อาทิตย์ อรุณศิวกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
 6. ธีรเดช เขมะธีรรัตน์  คณะทันตแพทยศาสตร์
 7. นิติ โชติแก้ว งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตทัศนูปกรณ์ คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์
 8. เอกภพ ถาวรจิตร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาหารมังสวิรัติ)
 9. นนทพน รัตนพิทยาภรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์