หัวข้อเรื่อง IPv6 ที่จะจัดอบรมให้กับผู้ดูแลเครือข่ายคณะหน่วยงานวิทยาเขต วันที่ 20 พ.ค. 2556

CoP KM6 หัวข้อเรื่อง IPv6 ที่จะจัดอบรมให้กับผู้ดูแลเครือข่ายคณะหน่วยงานวิทยาเขต วันที่ 20 พ.ค. 2556

  1. Basic IPv6
  2. การกำหนด DHCPv6 Server
  3. คำแนะนำในการจัดแบ่ง IPv6 Address
  4. DNSv6
  5. IPv6 Security