ประชุม PSU sysadmin + “PSU IT Policy” วันที่ 16 พ.ย. 55 เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมแรกของ CoP PSU sysadmin ของเราในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ย. 55 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยประมาณ ที่ห้อง 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

ผมอยากให้มีผู้มาร่วมกันมากๆ เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นการจัดทำ “PSU IT Policy” ที่เรียกได้ว่าฉบับแรกอย่างเป็นทางการของม.อ. หลังจากนั้นคงจะมีเวลาพอจะได้คุยกันถึงแผนการดำเนินการตามตารางกิจกรรมที่วางไว้

วิบูลย์