การทดสอบประสิทธิภาพ Web Server ประเภท Static Page : Apache2 vs Lighttpd บนเครื่อง Ubuntu 14.04 LTS

เครื่องมือในการทดสอบ Web Server OS : Ubuntu 14.04 LTS Client OS : Windows 8.1 Software : Apache Jmeter 2.11 Environment : Web Server Ubuntu Server (Oracle VM VirtualBox) Intel Haswell 1.6GHz (2.30GHz) 4 core RAM 512G Client Windows 8.1 (Physical Notebook) Intel Haswell 1.6GHz (2.30GHz) Intel Haswell 4 core RAM 8G – รันอยู่บนเครื่องเดียวกัน – ใช้ค่า Default ไม่มีการ … Read more