ASP.NET MVC Part 1 : ทำความรู้จักกับ ASP.NET MVC

สวัสดีค่ะ วันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำให้รู้จักกับแนวทางการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET MVC ก่อนหน้านี้ผู้เขียนจะพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET Web Forms มาตลอด และช่วงที่ผ่านมา ผู้เขียนเองมีโอกาสได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับ ASP.NET MVC มาซักระยะหนึ่ง จึงมาเขียนบทความเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับ การพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET MVC ซึ่งในบทความนี้ อ้างอิงและแปลมาจากบทความ WebForms vs MVC ซึ่งจะประกอบไปด้วย ASP.NET คืออะไร? ASP.NET Web Forms คืออะไร? MVC คืออะไร? ASP.NET MVC คืออะไร? เปรียบเทียบระหว่าง Web Forms และ MVC เลือกใช้อะไรดี ระหว่าง Web Forms และ MVC ? ASP.NET … Read more