เตาะแตะไปกับ Docker ตอนที่ 7 Manage data

Docker ให้เราสามารถเลือกใช้วิธีการ mount data เข้าไปให้กับ container อยู่ 3 อย่างคือ 1. Volumes 2. Bind mounts 3. tmpfs mounts Volumes จะถูกเก็บอยู่ในส่วนของ Host filesystem ที่จัดการโดย Docker เอง (อยู่ที่ /var/lib/docker/volumes) และนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น persistent data (ตามคำบอกในเว็บเพจ docs.docker.com) Bind mounts จะถูกเก็บอยู่ในที่ไหนก็ได้ของ Host filesystem เป็นวิธีการที่มีมาตั้งแต่ Docker รุ่นแรก ๆ จึงมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับ Volumes tmpfs mounts จะถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำของ Host เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่นี่ https://docs.docker.com/engine/admin/volumes/ และ https://docs.docker.com/engine/admin/volumes/#more-details-about-mount-types ผมขอเล่าถึงตัวอย่างการใช้งาน Volumes ใน docker-compose.yml … Read more