เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ start/stop dhcp server ทันทีที่เปิด server

พวกเราที่ใช้งาน ubuntu server และที่ติดตั้ง dhcp server เพื่อทำหน้าที่แจกจ่าย IP Address ให้กับเครื่อง client ก็มักจะเลือกใช้ dhcp server ของ ISC (www.isc.org) ซึ่งก็จะติดตั้งได้ง่ายๆผ่านคำสั่ง apt-get install (ผมละคำว่า sudo ที่ต้องใส่นำหน้าคำสั่งเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ) แต่เดิมใน ubuntu 10.04 จำได้ว่าวิธีติดตั้ง dhcp server ก็จะใช้คำสั่ง apt-get install dhcp3-server แล้วต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็น ubuntu 12.04 วิธีการติดตั้งก็เปลี่ยนไปเป็น apt-get install isc-dhcp-server คราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่อยากมาเล่าสู่กันฟัง คือ พวกเราจะรู้ไม๊ครับว่า หากเราต้องการจะ start หรือ stop dhcp server จะทำอย่างไร และโจทย์ของผมคือ ในการทำ dhcp server ทดสอบผมไม่ต้องการให้ … Read more

Mount & fstab

วันนี้หลังจากติดตั้ง OS ใหม่ ก็มานั่งคิดๆ ดูว่าจะใช้ อะไรในการ mount โฟลเดอร์ที่ได้แบ่งแยกไว้แต่แรกมาใช้ได้อย่างไร ซึ่งจากเดิมจะใช้วิธีแก้แฟ้ม /etc/rc.local โดยเพิ่มข้อความเข้าไปประมาณว่า mount –bind /home/sipa /usr/share/fonts/truetype/sipa ซึ่งวันนี้ก็พบว่า มันไม่ทำงาน และเหมือนกับว่าถ้ามีการอัพเดต kernel แฟ้มนี้จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิม คือ ไม่มีข้อความข้างต้นอยู่ข้างใน (อันนี้ยังไม่ยืนยันเพราะเจอแค่ครั้งเดียว) ต่อมาเลยนั่งมองว่าแล้วเราจะใส่แบบข้างบนลงไปในแฟ้ม /etc/fstab ได้มั้ย ทำอย่างไร ก็ค้นไปเรื่อยๆ พบว่าทำได้ โดยให้ใส่เพิ่มเข้าไปดังนี้ /home/sipa /usr/share/fonts/truetype/sipa none  bind    0 0 เมื่อแก้แฟ้มนี้เสร็จออกมาสั่ง sudo mkdir /usr/share/fonts/truetype/sipa ; sudo mount -a ได้ทันที ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีอีกวิธี คือการสร้างเป็น Upstart job ทำได้โดย สร้างแฟ้ม /etc/init/mount-bind.conf โดยมีข้อความว่า # … Read more