Tag: ubuntu

การติดตั้ง Apache2 + PHP5 บนเครื่อง Ubuntu 14.04 LTS

มาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับ วิธีการติดตั้ง Apache2 Web Server 1. ทำการติดตั้ง Apache ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ # sudo apt-get install -y apache2 2. ให้ทำการ Restart Apache ด้วยคำสั่ง # sudo service apache2 restart จะเห็นได้ว่าจะมี Warning เกี่ยวกับ Domain Name ไม่ต้องตกใจครับ สามารถใช้งานได้ แต่เพราะยังไม่ได้จด Domain ให้กับ IP เครื่องที่ติดตั้ง ทุกครั้งที่ Restart…

วิธีแก้ไขปัญหาเครื่อง Laptop ไม่สามารถปรับควบคุมแสงสว่าง Brightness Control ใน Ubuntu 14.04

วิธีแก้ไขปัญหาเครื่อง Laptop ไม่สามารถปรับควบคุมแสงสว่าง Brightness Control ใน Ubuntu 14.04 ปัญหานี้เกิดกับ Laptop ที่มีการ์ดแสดงผลของยี่ห้อ [Intel Graphics] ซึ่งจะไม่สามารถปรับควบคุมความเข้มความสว่างของจอภาพเพื่อปรับลด/เพิ่ม แสงได้ตามปกติ – ให้ลองใช้คำสั่งตรวจสอบ video/graphic card ของท่านดูก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด ls /sys/class/back light/ ถ้าปรากฎว่าแฟ้มข้อมูลที่แสดงออกมามีแฟ้มชื่อ intel_backlight อาจจะเกิดปัญหากับการปรับลด/เพิ่ม แสงของหน้าจอ ให้แก้ไขดังนี้ touch /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf sudo vi /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf จากนั้นพิมพ์ข้อมูลดังนี้ Section “Device” Identifier “card0” Driver “intel”…

เรียนรู้ด้วยตนเอง Linux System Administration I และ II

ขอแนะนำแหล่งความรู้สำหรับทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้ Linux ซึ่งผมและอาจารย์ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม ได้รวบรวมเขียนไว้และจัดอบรมไปแล้ว 1 รุ่น ใน Workshop I สอนด้วย Ubuntu 12.04 และใน Workshop II Ubuntu 14.04 ออกมาพอทันให้ได้ใช้กันครับ Workshop Linux System Administration I (http://opensource.cc.psu.ac.th/WS-LSA1) เนื้อหา เป็นการให้ความรู้ในการทำหน้าที่ system administrator เพื่อดูแลระบบปฏิบัติการ Linux โดยจะใช้ Ubuntu ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานกันมาก โดยจัดเนื้อหาเป็น 2 ตอน ในตอนแรกนี้จะเป็นความรู้จำเป็นที่จะเป็นพื้นฐานไปสู่การเป็นมืออาชีพที่สามารถดูแล server ด้วยตนเองต่อไปได้อย่างมั่นใจ…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #12

บทความนี้ จะกล่าวถึง วิธีการปิดช่องโหว่ของ Apache ที่ให้บริการ Web Hosting เลย เผื่อมีผู้ใช้ ติดตั้ง Joomla และมี JCE รุ่นที่มีช่องโหว่ จะได้ไม่สร้างปัญหา และ แนะนำวิธีสำหรับผู้พัฒนาเวปไซต์เองด้วย ที่เปิดให้มีการ Upload ไฟล์โดยผู้ใช้ผ่านทาง Web ด้วย … เพราะหน้าที่นี้ ควรเป็นของ Web Server Administrator ไม่ใช่ของ Web Master หรือ Web Author ครับ จากปัญหาช่องโหว่ของ JCE Exploited ของ Joomla…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #6

วันนี้ได้รับรายงาน ร้องเรียนจากองค์กรภายนอก ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์จาก Domain ของ PSU ส่งข้อมูลจำนวนมาก ไปโจมตี ระบบเครือข่ายที่ต่างประเทศ จึงทำการสืบสวน เบื้องต้น พบว่า มาจากเครื่อง Web Server ของคณะหนึ่ง ซึ่งเพิ่งย้ายจากเครื่องเดิมซึ่งโดน Hack มาก่อน หวังขึ้นเครื่องใหม่ แล้วทุกอย่างคงจะดีขึ้น … แต่ก็ยังไม่ใช่ จึงขออนุญาต ผู้ดูแลระบบของคณะ เข้าตรวจสอบ โดยการสร้าง Account แยกต่างหาก และรายงานทุกขั้นตอนการทำงานให้ทราบ สิ่งที่พบคือ เป็น Ubuntu และใช้ Apache + PHP + MySQL มีการใช้งาน…

ติดตั้ง LibreOffice 4.1 บน Ubuntu และ Linux Mint

Add repository โดย repository นี้ใช้ได้สำหรับ Ubuntu รุ่น Precise, Quantal, Raring และ Linux Mint ในรุ่นที่เทียบเคียงกัน เช่น ปัจจุบัน Linux Mint 15 ซึ่งเทียบเคียงได้กับ Ubuntu Raring เป็นต้น ด้วยคำสั่ง sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa เนื่องจากในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีไซต์ http://mirrors.psu.ac.th ซึ่งได้ทำการ mirror ไซต์ต่างๆ ที่จำเป็นไว้แล้วส่วนหนึ่ง รวมถึง repository ของ LibreOffice ด้วย ดังนั้น…

Mount & fstab

วันนี้หลังจากติดตั้ง OS ใหม่ ก็มานั่งคิดๆ ดูว่าจะใช้ อะไรในการ mount โฟลเดอร์ที่ได้แบ่งแยกไว้แต่แรกมาใช้ได้อย่างไร ซึ่งจากเดิมจะใช้วิธีแก้แฟ้ม /etc/rc.local โดยเพิ่มข้อความเข้าไปประมาณว่า mount –bind /home/sipa /usr/share/fonts/truetype/sipa ซึ่งวันนี้ก็พบว่า มันไม่ทำงาน และเหมือนกับว่าถ้ามีการอัพเดต kernel แฟ้มนี้จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิม คือ ไม่มีข้อความข้างต้นอยู่ข้างใน (อันนี้ยังไม่ยืนยันเพราะเจอแค่ครั้งเดียว) ต่อมาเลยนั่งมองว่าแล้วเราจะใส่แบบข้างบนลงไปในแฟ้ม /etc/fstab ได้มั้ย ทำอย่างไร ก็ค้นไปเรื่อยๆ พบว่าทำได้ โดยให้ใส่เพิ่มเข้าไปดังนี้ /home/sipa /usr/share/fonts/truetype/sipa none  bind    0 0 เมื่อแก้แฟ้มนี้เสร็จออกมาสั่ง sudo mkdir /usr/share/fonts/truetype/sipa…

Check previous running script using process id

วันนี้ในกลุ่ม sysadmin บน facebook คุยกันเรื่องของ ubuntu mirror ของ PSU แล้วมีประเด็นของการใช้ script สำหรับการ mirror ตัว script ที่ว่านี้ จะเป็น shell script ธรรมดา ที่จะไปเรียกใช้โปรแกรม rsync ที่จะทำหน้าที่ mirror ข้อมูลจาก primary ftp/rsync site ของ ubuntu มาเก็บไว้ที่เครื่อง server ของ PSU ตัว script จะถูกเรียกใช้โดย cron กำหนดไว้ใน crontab…

How to list linux file permissions in Octal Notation

วันนี้เนื่องจากทีมผู้ดูแล  Web Hosting ต้องการดูว่ามีไฟล์ไหนบ้างที่มี permission เป็น 777 ก็เลยนั่งหาดูพบว่า สามารถใช้คำสั่ง stat ในการดูได้ เช่น $stat -c “%a %n” /var/www ผลลัพธ์ หรือ $stat -c “%A (%a) %8s %.19y %n” /var/www ผลลัพธ์ ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถทำให้มัน recursive ได้ ก็ต้องหาไปทีละโฟลเดอร์ …. จนกระทั่งเจออีกคำสั่ง คือ สร้าง alias ชื่อ lso ดังนี้…

How to create PSU VPN (L2TP/IPSec) connection Ubuntu 13.04?

* ติดตั้งโปรแกรมชื่อ l2tp-ipsec-vpn ด้วยคำสั่ง $sudo apt-get install l2tp-ipsec-vpn ดังภาพ * ตอบ y * ตอบ No * กด OK * สั่ง reboot เครื่อง * เมื่อบูทเสร็จจะพบว่ามีไอคอนเพิ่มมาบนพาเนล * คลิกซ้ายเลือก Edit Connection * หน้าจอจะมืดลงและมีช่องให้ใส่พาสเวิร์ดของผู้ใช้ลงไปแล้วกด OK * จะได้หน้าจอดังรูป * คลิก Add จะได้หน้าจอดังรูป ใส่ vpn.psu.ac.th ลงไปในช่อง…