วิธีติดตั้ง Expo CLI สำหรับพัฒนา Mobile App ด้วย React Native

สำหรับผู้พัฒนาที่ต้องการพัฒนา Mobile App แต่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมศึกษา React Native แบบจริงจัง สามารถใช้งาน Expo Framework โดยสามารถใช้ได้ทั้งในการพัฒนา หรือ Build ขึ้น Store ได้เลยทั้ง iOS/Android ด้วยภาษา JavaScript/TypeScript โดยวันนี้จะเริ่มด้วยแนะนำวิธีติดตั้ง Tools สำหรับพัฒนาชื่อ Expo CLI ครับ Reference : https://docs.expo.io/versions/latest/ Installation Version windows 10 version 1909 64 bit npm 12.14.0 LTS python 3.8 Expo SDK 36 ติดตั้ง Node Js (โหลดติดตั้งแบบ LTS)https://nodejs.org/en/ ถ้ามีแจ้งไฟล์ไม่ปลอดภัยกดข้ามไป จะมีให้เลือกว่าจะลง Chocolatey หรือเปล่า เพื่อติดตั้ง Module … Read more