[Google Calendar] วิธีตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

โดยค่าเริ่มต้น ปฏิทิน (Calendar) ของทุกคนในองค์กร จะตั้งค่าให้สามารถเห็นรายละเอียดของเหตุการณ์ (Event) ได้ จากตัวอย่าง ด้านขวามือ เป็นปฏิทินของ Boss ด้านซ้ายมือ เป็นปฏิทินของ Staff คนหนึ่ง เมื่อ Staff เรียกดูปฎิทินของ Boss จะเห็นรายละเอียดต่างๆได้ เมื่อสร้างเหตุการณ์ (Event) ใหม่ เช่น “10:00-12:00 หมอนัดตรวจ” ให้ตั้งค่า Show me as ⇒ Busy Visibility ⇒ Private ผลทำให้เฉพาะ Event นี้ มีความเป็นส่วนตัว หากต้องการให้ทั้งปฏิทิน เป็นส่วนตัว ให้คลิกที่ Share this calendar เลือก See only free/busy (hide details) แล้วคลิก Save ผลทำให้ทั้งปฏิทินนี้ มีความเป็นส่วนตัวทั้งหมด

วิธีจัดการ Facebook Spam

เมื่อ Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็ย่อมจะมี Spam หรือพวกชอบโฆษณาขายของโน่นนี่นั่นบ้าๆบอๆเข้ามารังคาญ โดยมักจะมากัน 3 วิธี หลักๆ โพสต์บน Timeline ของเราโดยตรง วิธีนี้ทำให้ Friends ของเรา และคนที่เปิดหน้า Profile ของเรา ต้องทนเห็น Spam พวกนี้ โดยเราไม่ได้เป็นคนโพสต์ พวก Spam จะโพสต์ภาพ บน Timeline ตัวเอง แต่ Tag ว่าเราอยู่ในภาพนั้นๆด้วย เช่น พวก Spam จะโพสต์ภาพ หรือ ข้อความ ที่ชวนให้คลิกมากๆ แต่พอเราคลิกเข้าไปแล้ว มันจะไปเปิด App ของ Facebook ซึ่งจะขอสิทธิ์ให้เข้าไปดูรายชื่อ Friends ของเรา และ “Post on behalf” หรือ บอกว่าจะขอโพสต์ข้อความบน Timeline ของเรา … Read more