วิธีตั้งค่า PSU Email สำหรับ Outlook Express

การตั้งค่า Outlook Express ให้ใช้งานกับ PSU Email โดย สมมุติว่า 1. ผู้ใช้ชื่อ Username Surname ใช้ email address เป็น username.s@psu.ac.th 2. Incoming Server : mail.psu.ac.th และใช้งานผ่าน IMAP 3. ตั้งค่า Outgoing Server: smtp2.psu.ac.th Port: 587 และมีการเข้ารหัสข้อมูลในการส่ง (STARTTLS ) รวมถึงมีการยืนยันตัวตนก่อน (SMTP Authentication) ทำให้สามารถใช้งานได้จากทั่วโลก   วิธีการตั้งค่า มีดังนี้ 1) ใส่ชื่อและนามสกุล 2. ใส่ email address 3. ตั้งค่าการเชื่อมต่อเป็น IMAP Incoming mail: mail.psu.ac.th Outgoning mail: … Read more