Mount & fstab

วันนี้หลังจากติดตั้ง OS ใหม่ ก็มานั่งคิดๆ ดูว่าจะใช้ อะไรในการ mount โฟลเดอร์ที่ได้แบ่งแยกไว้แต่แรกมาใช้ได้อย่างไร ซึ่งจากเดิมจะใช้วิธีแก้แฟ้ม /etc/rc.local โดยเพิ่มข้อความเข้าไปประมาณว่า mount –bind /home/sipa /usr/share/fonts/truetype/sipa ซึ่งวันนี้ก็พบว่า มันไม่ทำงาน และเหมือนกับว่าถ้ามีการอัพเดต kernel แฟ้มนี้จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิม คือ ไม่มีข้อความข้างต้นอยู่ข้างใน (อันนี้ยังไม่ยืนยันเพราะเจอแค่ครั้งเดียว) ต่อมาเลยนั่งมองว่าแล้วเราจะใส่แบบข้างบนลงไปในแฟ้ม /etc/fstab ได้มั้ย ทำอย่างไร ก็ค้นไปเรื่อยๆ พบว่าทำได้ โดยให้ใส่เพิ่มเข้าไปดังนี้ /home/sipa /usr/share/fonts/truetype/sipa none  bind    0 0 เมื่อแก้แฟ้มนี้เสร็จออกมาสั่ง sudo mkdir /usr/share/fonts/truetype/sipa ; sudo mount -a ได้ทันที ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีอีกวิธี คือการสร้างเป็น Upstart job ทำได้โดย สร้างแฟ้ม /etc/init/mount-bind.conf โดยมีข้อความว่า # … Read more