Microsoft 365

14 พ.ย. 65 นี้เตรียม พบกับอีเมลสำหรับอาจารย์และบุคลากรโฉมใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าเดิม ขอแนะนำสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มใช้งานดังนี้