วิธีการติดตั้ง Kubernetes Add-on DNS และ DashBoard

Kubernetes มี DNS กับ GUI ให้ใช้งานบ้างไหม             หลังจากติดตั้ง Kubernetes แล้วการสร้าง containner โดยในที่นี้เรียกว่า pod (ใช้เรียก 1 containner หรือกลุ่มของ containner ก็ได้) ซึ่งสามารถสร้างด้วยคำสั่ง Kubectl ได้เลย (สร้างจากที่ไหนก็ได้) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ต้องติดตั้งก่อนตามวิธีติดตั้ง Kubernetes บน CoreOS ตอนที่ 1[1] และ ตอนที่ 2[2]  สำหรับ Add-on ที่แนะนำจะเป็น DNS และ Dashboard ซึ่งเรียกได้ว่าจำเป็นต้องมี ไม่งั้นชีวิตจะยุ่งยากขึ้นเยอะครับ คงไม่มีใครอยากดูรายการ pod เยอะ ๆ ด้วย command line กันนะครับ  วิธีการติดตั้ง … Read more