Error Code: can’t activate via KMS Server

0xc004f074 Error นี้แปลว่า เวลาไม่ตรง แก้โดยตั้งเวลาในเครื่องให้ถูกต้อง time zone และ วันเวลาในเครื่อง 0xC004C020 Error นี้แปลว่า ให้เปลี่ยนคีย์เนื่องจาก วินโดวส์โดนเปลี่ยนไปใช้ MAK Key แล้ว ให้เข้า google หาคำว่า KMS Client Setup Key แล้วเอาคีย์ของวินโดวส์ที่ต้องการมาใช้งานได้เลย