Tag: hack

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #3

ต่อจาก “วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #1” และ “วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #2” จากการใช้งาน CMS ยอดนิยม อย่าง Joomla อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเรื่องง่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ เพราะผู้ใช้ สามารถสร้างเนื้อหาได้ง่ายดาย แถมรุ่นใหม่ๆ สร้างแทรกภาพ แทรกวิดีโอได้มากมาย ทำให้เว็บไซต์น่าสนใจ แต่สิ่งที่แลกมา คือ ความปลอดภัย เพราะมี Joomla รุ่น 1.5 และใช้เครื่องมือการแก้ไขข้อความ (editor) ที่ชื่อว่า JCE นั้น  (รุ่นต่ำกว่า 2.5) มีช่องโหว่ ซึ่งเรียกรวมๆว่า JCE Exploited รายละเอียดของช่องโหว่…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #2

ต่อจาก “วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #1” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบ จาก วันเวลา ของไฟล์ที่ตรวจสอบพบว่า ถูกนำมาวาง จากช่องโหว่ของ Joomla แต่เมื่อตรวจสอบลึกลงไป โดยตรวจสอบ ไฟล์ที่เอามาวางไว้ พบว่ามีรูปแบบหลากหลาย *** แต่มีวิธีการเดียวกัน*** นั่นคือ การใช้ eval และ base64_decode ทั้งสิ้น ตัวอย่างที่ 1:   จะเห็นได้ว่า hacker เขียนไฟล์ดังกล่าว แล้วสร้างตัวแปรว่า $code ในนั้นเป็น Code ซึ่ง “เข้ารหัสแบบ Base64 แล้ว gzip เอาไว้” เพื่อไม่ให้เราตรวจสอบได้ง่ายๆ…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #1

จากการเข้าแก้ไขเว็บไซต์ต่างๆที่โดน Hack ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน พบว่า จะมีรูปแบบเดิมๆคือ 1. มีการเปิด Permission ของ directory เป็นแบบ 777 หรือ world writable หรือแม้แต่เปิดสิทธิ์ให้ web user เช่น apache/httpd/www-data สามารถเขียนได้ 2. เมื่อมีพื้นที่ให้ web user เขียนได้ แล้ว Web Application นั้นๆ มีช่องโหว่ หรือไม่ก็มีการทำงานปรกติที่เปิดให้ Web User เขียนไฟล์ได้ตามปรกติ ก็เป็นช่องให้เกิดการ “วางไฟล์” ซึ่ง…