วิธีการตั้งค่าและการใช้งาน NagiosQL บน Ubuntu 14.04 LTS

สามารถอ่านวิธีติดตั้ง NagiosQL บน Ubuntu 14.04 LTS ได้ที่ http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagiosql-ubuntu/ หลังจากการติดตั้งจะต้องมีการตั้งค่าให้สามารถควบคุม Nagios ได้ดังนี้ วิธีการตั้งค่า Nagiosql configuration 1) หลังจาก Login ให้ทำการเข้าไปแก้ไข config path ดังนี้ Administrator -> Config targets -> Configuration directories Nagios base directory -> /etc/nagios3 Import Directory -> /etc/nagios3/conf.d Nagios command file -> /var/lib/nagios3/rw/nagios.cmd Nagios binary file -> /usr/sbin/nagios3 Nagios process file -> /var/run/nagios3/nagios3.pid Nagios config file -> … Read more