Tag: detection

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #2

ต่อจาก “วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #1” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบ จาก วันเวลา ของไฟล์ที่ตรวจสอบพบว่า ถูกนำมาวาง จากช่องโหว่ของ Joomla แต่เมื่อตรวจสอบลึกลงไป โดยตรวจสอบ ไฟล์ที่เอามาวางไว้ พบว่ามีรูปแบบหลากหลาย *** แต่มีวิธีการเดียวกัน*** นั่นคือ การใช้ eval และ base64_decode ทั้งสิ้น ตัวอย่างที่ 1:   จะเห็นได้ว่า hacker เขียนไฟล์ดังกล่าว แล้วสร้างตัวแปรว่า $code ในนั้นเป็น Code ซึ่ง “เข้ารหัสแบบ Base64 แล้ว gzip เอาไว้” เพื่อไม่ให้เราตรวจสอบได้ง่ายๆ…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #1

จากการเข้าแก้ไขเว็บไซต์ต่างๆที่โดน Hack ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน พบว่า จะมีรูปแบบเดิมๆคือ 1. มีการเปิด Permission ของ directory เป็นแบบ 777 หรือ world writable หรือแม้แต่เปิดสิทธิ์ให้ web user เช่น apache/httpd/www-data สามารถเขียนได้ 2. เมื่อมีพื้นที่ให้ web user เขียนได้ แล้ว Web Application นั้นๆ มีช่องโหว่ หรือไม่ก็มีการทำงานปรกติที่เปิดให้ Web User เขียนไฟล์ได้ตามปรกติ ก็เป็นช่องให้เกิดการ “วางไฟล์” ซึ่ง…