Tag: date

Script สำหรับ หาวันที่ของไฟล์ล่าสุดใน directory

Q: ถ้าจะเขียน คำสั่ง หรือ script บน linux เพื่อหา วันที่ของ file ล่าสุดใน folder ของ user จะเขียนยังไงดี มีไอเดียไหมครับ A: สมมติ folder ของ user คือ /home/user/Documents $ ls -t /home/user/Documents จะได้ไฟล์เรียงตามลำดับวันที่/เวลาของไฟล์ โดยไฟล์ล่าสุดจะโผล่มาเป็นไฟล์แรก ถ้าเราต้องการไฟล์ล่าสุดแค่ไฟล์เดียว ก็สามารถใช้คำสั่ง head -1 เพื่อตัดให้เหลือไฟล์เดียวได้ ก็จะได้คำสั่งเป็น $ ls -t /home/user/Documents |…