วิธีเอา Boxbe ออกไปจากชีวิตของคุณ

Boxbe เป็น Free Service ที่พยายามจะจัดการกับ Spam โดยอยู่บนสมมุติฐานว่า ผู้ที่ไม่อยู่ใน Contact ของเรา หรือ อยู่ใน Guest List นั้น มีแนวโน้มจะเป็น Spam เมื่อมีการส่ง email จากกลุ่มนี้ ก็จะถูกเอาไปอยู่ในกล่องที่เป็น Wait List จึงทำให้กล่อง Inbox ซึ่งเราจะอ่าน email เป็นประจำนั้น มาจากคนที่อยู่ใน Contact เท่านั้น   โดยความตั้งใจ ดูดี แต่ …   คนใน Contact ของเรา เป็น Subset ของ email universe ที่เราจะต้องติดต่อด้วย สำหรับคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจติดต่อกับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน หรือติดต่อเฉพาะคนในองค์กร ก็พอจะไปได้ แต่ในความเป็นจริง ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการอย่างนั้น อีกปัญหาหนึ่งคือ ก่อนหน้านี้ เมื่อมีคนที่ไม่ได้อยู่ใน Contact … Read more