Tag: apache jmeter

JMeter #01: การสร้าง Load Test เบื้องต้น

Apache JMeter เป็น Open Source Software ที่พัฒนาด้วย Java 100% ออกแบบมาใช้สำหรับการทดสอบโหลดของพฤติกรรมการใช้งาน และวัดประสิทธิภาพ เดิมใช้เพื่อทดสอบ Web Application แต่ปัจจุบันสามารถใช้งานทดสอบได้หลากหลายขึ้นด้วย อ่านเพิ่มเติม: http://jmeter.apache.org/index.html บทความที่เกี่ยวข้อง: https://sysadmin.psu.ac.th/?s=jmeter ในการใช้งานทั่วไปเบื้องต้น สามารถอ่านได้จาก การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพ Server : Apache JMeter บนเครื่อง Windows   การวัดประสิทธิภาพ (Performance Test) [1] แบ่งออกเป็น Performance Testing Load Testing Stress Testing ในที่นี้จะใช้ JMeter ในการทำ…

การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพ Server : Apache Jmeter บนเครื่อง Windows

โปรแกรม Jmeter เป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์ใช้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการรองรับโหลดจำนวนมาก โดยในเบื้องต้นผมยังจะไม่อธิบายรายละเอียดโปรแกรมมากนะครับ จะนำเสนอแค่วิธีติดตั้ง และการ Test ในส่วนที่เป็น Web Server แบบไม่มี Script อะไรพิเศษเป็นหลัก แล้ววันหลังค่อยมาเปล่าในส่วนอื่น ๆ เช่นการ Test Load Database, LDAP, FTP, WebService ฯลฯ ถ้ามีโอกาสครับ ความต้องการพื้นฐานสำหรับโปรแกรม Jmeter 1. Java 6 ขึ้นไป 2. OS ซึ่งรองรับทั้ง Unix, Windows วิธีการติดตั้งบน Windows  Test OS :…