Firebase และ Arduino ตอนที่ 1

บทความนี้ ตอนที่ 1 จะพูดถึง (แจกโค๊ด) Firebase Realtime Database และ ตอนที่ 2 จะพูดถึง Arduino โดยที่ในตอนที่ 1 จะเป็นโปรแกรมให้เห็นว่า นำข้อมูลใส่เข้าใน Firebase Realtime Database ได้อย่างไร แล้วในตอนที่ 2 เราจะโปรแกรม Arduino ให้เชื่อมต่อเน็ตผ่าน Wi-Fi 802.1x แล้วหลอด LED จะถูกเปิด/ปิด หรือ เปลี่ยนสี เมื่อมีการสั่งจากโปรแกรม JavaScript ในตอนที่ 1 ในขั้นตอนการติดตั้ง Firebase สมัครใช้งาน สร้าง Database ลองหาอ่านกันเอาเองนะครับ มันง่าย ๆ ครับ เรามาเริ่มต้นที่มี Database ชื่อว่า Firstapp-IoT ที่ผมสร้างไว้แล้ว ขั้นตอนมาเราจะโปรแกรม JavaScript โดยการเขียนโปรแกรมไว้ใน local … Read more