[Google Calendar] วิธีหาเวลาว่างที่ตรงกัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมหลายๆคน

ใน Google Calendar สร้าง Event ใหม่ ตั้งชื่อ และกำหนดเวลาที่ต้องการ เช่น ต้องการเวลาประชุม 2 ชั่วโมง เชิญผู้เข้าร่วมประชุม โดยใส่ Email Address ทีละคน หรือ ใส่ชื่อ Group ใน Contact หรือ ใส่ชื่อ Google Groups ที่สร้างไว้ก็ได้ คลิก Find a time เพื่อหาเวลาว่างที่ตรงกัน คลิกที่ Day หากเวลาที่ตั้งไว้ตอนแรกชนกับนัดของคนอื่น ก็สามารถเลื่อนไปมา เพื่อหาเวลาที่ลงตัวได้ หากในวันดังกล่าว ไม่มีเวลาว่างตรงกันเลย ให้คลิกที่ Weekเพื่อหาเวลาว่างในวันอื่นๆได้