กิจกรรม2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

16 ธ.ค. 62 Workshop “Cloning and Control PC COMLAB”

22 ม.ค. 63 KM “CoP PSU IT Share and Tell ครั้งที่ 1”