กิจกรรม2558

กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(1) โครงการโอเพนซอร์สสัญจร เรื่อง การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแลระบบทั้ง 5 วิทยาเขต
กำหนดการ
นัดหมายวันและเวลาตามความสะดวกของผู้ดูแลระบบคณะ/หน่วยงาน/วิทยาเขต ระยะเวลา 2 วัน (เปลี่ยนจาก 3 วัน เป็น 2 วัน)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแนะนำซอฟต์แวร์ชุด PSU12-Sritrang สำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้งาน
2.เพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ชุด PSU12-Sritrang สำหรับผู้ดูแลระบบที่ใช้งานอยู่
3.เพื่อแนะนำการให้บริการ linux mint ในห้องบริการคอมพิวเตอร์
วิธีการ
เป็นการพบปะกับผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ความต้องการ และทดสอบระบบที่หน้างานจริง แลกเปลี่ยนข้อมูลของปัญหาของการให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์

 

(2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานไอที
กำหนดการ
ติดตามได้จาก http://training.cc.psu.ac.th/cctas1.3/

 

(3) โครงการวิทยากรรับเชิญในหัวข้อดังนี้
1. หลักสูตร Linux system administration 4 วัน
2. หลักสูตร การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงานด้วย PSU12-Sritrang 3 วัน
3. หลักสูตร Server monitoring 2 วัน
4. หลักสูตร การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux Mint 1 วัน
สนใจหัวข้อใดหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล wiboon.w@psu.ac.th หรือ โทร 0831913104

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.